Answers

2016-07-16T17:15:16+08:00
Ang tradisyonal na ekonomiya ay ang kauna-unahang sistema ng ekonomiya. Ang pagdedesisyon sa ganitong uri ng ekonomiya ay nakabatay sa tradisyon, kultura, at paniniwala ng mga tao sa isang lugar. Base sa kultura ng sinaunang tao, ang mga pagkain ay ibinibigay ng kalalakihang nangangaso at kababaihang nagtatanim o nangunguha ng bungangkahoy.
3 3 3