Answers

2016-07-16T17:07:39+08:00
Karaniwang ayos:
Gumagawa ng proyekto ang mga mag-aaral.
Di-karaniwang ayos:
Lahat ng bulaklak sa hardin ay maganda.
1 5 1
Ang bata ay bumili ng tinapay.
Di-karaniwang Ayos yan
Karaniwang Ayos Bumili ng tinapay ang bata.
2016-07-16T18:35:04+08:00

 “Marami bang makikita roon?” tanong ni Mara. “Balita sa sipag at tipid ang mga Ilokano.”

                           “Oo masisipag nga sila. Sila rin ay matitipid. Ang mga tinda nila ay tela at damit na habing Ilokano. May kumot, tuwalya, punda, serbilyeta, bag, at iba pa. Ang gaganda at mukhang matitibay,” paliwanag ni Thina.

                            “Naroon din ang larawan ng mga bayani nila tulad nina Diego Silang. May malaki ring larawan doon sina Pangulong Quirino at pati ang magkapatid na Antonio at Juan Luna. Marami palang dakilang bayani ang Ilocandia.”

                             “Huwag mo nang ikuwento. Pupuntahan ko rin iyon,” ani Mara.

                              “O, sige. Kami naman ang pupunta sa pinuntahan mo,” sagot ni Emma.

0