Answers

2016-07-16T18:32:21+08:00
1. Halina Po Sa Amin / Pagbuo ng Travel BrochureMga gawain at aasahang Awtput Papangkatin ang mga mag-aaral sa 6 hanggang 8 grupo na tinatawag na ICEHS- TouristAmbassadors (ITA) na binubuo ng mga tagapanaliksik,photographer, manunulat, IT ekspert, touristambassadors. Ang pangkat ay magsasaliksik ng mga ikatangi-tanging bagay na matatagpuan sa isanglugar kabilang na ang kultura kalagayan, inpranstraktura at iba. Kakalap sila ng mga datos atimpormasyon tungkol sa lugar na nais nilang ipagmamalaki at mapuntahan ng mga dayuhan. Ang mgadatos na nakuha ay ilalagay sa Brochure na gagawin bilang proyekto . Ipopost sa online angginawang brochure upang ma ebalweyt ng ibang mga estudyante. Ang grupo ay gagawa ng mgaprinted brochure upang maibahagi sa baranggay na pinagkukunan bilang kanilang pinal na mgaawtput.Pamaraan/ Steps 1. Makiisa sa inyong lokal na pamunuan sa pagkampanya sa mga turistang bibisita sa inyong lugar. Mag-organisa ng school drive na ang tukoy ay ang kagandahan at pagiging interesante ng isang lugar. Isulat sa isang pirasong papel at ibigay sa guro at hintayin ang pangkatang bubuuin ng guro. 2. Ang grupo ay pipili ng kategorya na itatampok sa kanilang brochure. Maaaring pagpipilian angsumusunod: Natural site, Building Site, Cultural Site o Slice of Life. Kategorya Deskripsyon Natural Site Lokal na tanawin na katangi-tangi at interesante sa inyong komunidad. Building Site Lokal na human-made structure tulad ng bahay, simbahan, gusali, plasa o tulay na may katangi-tanging kasaysayan o kwento. Cultural Site Lokal na tao, musika, sining, fashion at isports, mahalagang pagdiriwang na naglalarawan sa uri ng pamumuhay ng isang komunidad. Slice of Life Pang-araw-araw na gawaing sosyal/ isyu/ kaugalian / pagkain at iba pang tampok na tanawin na ikinatatangi (uniqueness) nito. 1. Ang mga datos na dapat ilalagay sa travel brochure ay maglalaman ng mga mabisang larawan tungkol sa paksa at ilang mahahalagang impormasyon tungkol dito gaya nang: - ano-ano ang kahalagahan nito sa kasalukuyan? - mabuting araw na ito ay makita o mabisita - halagang dapat ihanda upang ito ay Makita - ano-ano ang dapat iwasan kung sakaling may nakaambang panganib sa lugar? - pangalan at numero ng mga taong maaaring kontakin. - mga larawan 2. Ang mga mag-aaral ay may kaukulang tungkulin na gagampanan sa pagbuo ng gawain. Kasapi Tungkulin Ang mananaliksik ang may katungkulang mangalap ng mga impormasyon sa lugar na Mananaliksik
1 5 1