Magbigay ng reaksiyon sa ideya ng bawat pahayag sa loob ng kahon

A. Nakakadena ang mga binti at leech kaya't di sila makagalaw.
B. Mas mabait maging mahibal na alipin ng dukhang panginoon.
C. Magtiis kaysa aliwin ang mga huwad na akala.
D. Ang ideya ng kabutihan ay nananatili sa huli at matatagpuan lamang nang may pagpupunyagi.
E. Sinuman ang kumitos nang May katuwiran sa publiko o pribadong buhay, kailangan ang kaniyang mga Mata ay matibay na tuon.

1

Answers

2016-07-16T21:22:12+08:00
A. Nakakulong sila sa dating tradisyon.
B. Mas mabuti ng maging alipin kaysa maging isa sa nangunguna nito.
C. Mas pinipili nila na sundin na lang ang nakagawian na tradisyon, kaysa subukang labanan ito o palitan.
D. Ang katotohanan ay makikita lamang sa huling pagkakataon.
E. Kailangang magkaroon ang bawat isa ng pag-iisip na sila lang ang kokontrol, hindi 'yung sila ang kinokontrol.

P.S. Ang edukasyon ang naging susi para mabali ang nakagawiang tradisyon, ayon kay Plato.
3 3 3