Answers

2016-07-17T08:56:13+08:00
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
0
2016-07-17T09:10:50+08:00
May apat na pamaraan para matugunan o malutas ang suliranin sa kakapusan. Una ay ang pagpapalago ng ekonomiya at tamang alokasyon ng pinagkukunang-yaman. Dito ay nakalahad na mas matutugunan ang isang kakapusan kung papadamihin o papayabungin ang kakayahang produksyon ng isang bansa. Ang tamang alokasyon ay isa ring solusyon para malutas ang kakapusan. Pangalawa naman ay ang pagpapataw ng buwis ng pamahalaan. Ang lahat ng tao ay kailangang magbayad ng buwis. Isa pa ay ang mga bagay o serbisyo na nagdudulot ng negatibong epekto sa indibidwal ay dapat lagyan din ng buwis upang mabawasan na ang mga taong bumili ng mga bagay na makakasama lamang sakinila. Ang tawag dito ay sin tax or sin taxes. Ang pangatlo naman ay ang paglinang sa kakayahan. Ito ay maari ding maging sagot sa kakapusan. Ang mga tao ay napakahalaga dahil ito ang pangunahing pinagkukunang-yaman ng bansa. Bawat indibidwal,kailangan ng gamitin ang sarili nilang kakayahan sa ating bansa upang tayo ay lumago dito at hindi sa pagpunta at magparami sa ibang bansa. Ang pang-huli naman ay ang pagbabawas ng pangangailangan. Dapat mas bigyang pansin ang mga pangunahing pangangailangan kaysa sa sekundaryang pangangailangan. Dapat matuto tayong mag priyoridad o magdesisyon sa ating mga binibili o gusto. Unahin natin ang mas importante o hindi.

0