Magkakasama kayo ng mga
kaklase mo na kumakain sa
kantina. Masaya kayong
nagkukuwentuhan nang
bigla napunta ang usapan
tungkol kay Liza, isa rin sa
inyong
kaklase. Wala siya sa grupo ninyo nang
oras na iyon. Ayon sa isa ninyong
kasama, nakikipagrelasyon ito sa isang
lalaking may asawa. Kapitbahay ninyo si
Liza.
Mga Tanong sa Sitwasyon 1
1. Ano ang gagawin mo sa sitwasyong
ito?
2.Ano ang magiging epekto ng gagawin
mo sa mga kaklase mong
nagkukuwentuhan tungkol kay Liza?
3. Ano ang magiging epekto kay Liza ng
gagawin mo?
4. Ano ang magiging epekto sa iyo ng
gagawin mo?
5. Babaguhin mo ba ang naging pasiya
mo? Bakit oo? Bakit hindi?

1

Answers

2016-07-18T20:16:42+08:00
1.kausapin si liza tungkol dito nat alamin kung ito ay totoo.
2.malilinawan na sila kung ang balita tungkol kay liza ay totoo o hindi
3.maiiba ang pananaw sayo ni liza at aakalain na ikaw ay pakialamira.
4. mlilinawan ka na kung ang sinasabi nila kay liza ay totoo o hindi.
5.hindi , dahil kapag hindi ka nagtanong ay babagabagin lang nito ang iyong isipan.
0