May inirekomendang
pelikula ang matalik mong
kaibigan na dapat mo raw
panoorin dahil maganda ito
ayon sa kaniya. Mag-isa
kang nanood nito sa inyong
bahay
ngunit sa kalagitnaan ng pelikula, may
isiningit pala na malaswang eksena
(pornograpiya).
1. Ano ang gagawin mo sa
pagkakataong ito?
2. Ano ang magiging epekto sa iyo ng
gagawin mo?
3. May epekto rin ba sa ibang tao ang
gagawin mo? Kanino? Pangatwiranan.
4. Gagawin mo rin ba ang iyong piniling
gawin? Bakit?

1

Answers

2016-07-17T16:42:06+08:00
1)Ititigil ko ang panunuod ng pelikulang inerekomenda ng kaibigan ko sakin sapagkat may halo itong malaswang eksena. 2)Magiging panatag ang kalooban ko sapagkat di ko ipinagpatuloy ang panunuod nito at immoral na gawain. 3)Oo. Sa kaibigan ko. Sapagkat sa aking ginawaay maiisip niya na mali ang kanyang ginawa. 4)Opo, sapagkat ito ang mas tama at makakabuting gawin.
3 4 3