Answers

2016-07-18T10:19:44+08:00

1.    bumabalong – umaagos

2.    linggatong – suliranin

3.    legwas – 1 metro

4.    sasalitin – isasalaysay

5.    kintang – pahingahan

6.    tumok – kagubatan

7.    duklay – nakalaylay

8.    malawig – matagal

9.    maniig – namihasa

10.  magbata – magtiis

11.  nunukal – likas

12.  gali – paligsahan

13.  nananaw – nawala

14.  bait ko’y luminis – pagkatao’y tumaas

15.  minunakala – binalak


 

0