Answers

2016-07-22T18:35:53+08:00
Ang awit sa mga bukidnon
Nga sa payag pagalaylayon
Ug kalami nga pamati-on
Awit sa mga bukidnon
Sa payag pagalaylayon.

Bisan ang payag layo sa lungsod
Apan ang tanan kay malipayon
Ug kalami nga pamati-on
Awit sa mga bukidnon
Sa payag pagalaylayon.

The longer original version:
I
Ang awit sa mga bukidnon
Nga sa payag pagalaylayon
Ug kalalim nga pamati-on
Ay, Inday kamalipayon
Ang awit sa magbabaol.

II
Ang katahum niining tanaman
Ug kasadya sa kalanggaman
Maoy bansalan, maoy langitnon
Awit sa mga bukidnon
Sa payag pagalaylayon.

(Chorus)
Bisan ang payag layo sa lungsod
Apan ang tanum daghang tinuod
Ug kalipay sa magbabaol
Awit sa mga bukidnon
Sa payag pagalaylayon.

III
Mutyang matahum bisan bukidnon
Ang dalaga nga labing tabunon
Ug kalalim nga pamation
Kining awit sa bukidnon
Sa payag pagalaylayon.
Nga sa payag, pagalaylayon.


0