Answers

2016-07-24T14:24:33+08:00
Mga Imperyong Umusbong sa Mesopotamia
Sino si Ur-Nammu sa Sumerian?
Imperyong Akkad
Ang mga Akkad ay mga taong SEMITIKO na unang nanirahan sa peninsula ng Arabya na sa kalaunan ay nandarayuhan sa Mesopotamia
Sino si Haring Sargon?
Naging magaling na pinuno ba si Haring Sargon sa mga Akkadian?
Haring Hammurabi ng Babylonia
Bumagsak ang mga Sumerian at siya namang pag usbong ng mga Amorites
Naging isang imperyo ang Babylonia dahil nasakop din nila ang mga sakop ng Akkad at Sumer
Bakit bumagsak ang imperyo ng Babylonia?
Imperyong Assyria
Tiglath Pileser III
Sinu-sino pa ang mga naging pinuno ng mga Assyrian?
Ano ang naging dahilan ng pagbagsak ng imperyong Assyria?
Imperyong Chaldean
Saan nagmula ang imperyong Chaldea?
Sino si Nabopolasar?
Pansinin...
Hanging Garden of Babylon
Sino si Nebuchadnezzar?
Ipaliwanag kung paano lumawak ang imperyo ng Chaldea
Ano ang naging dahilan ng pagbagsak ng Imperyo ng Chaldea?
Takdang Aralin
1. Sino si Cyrus na nakatalo sa Chaldean?
2. Magsaliksik tungkol sa imperyong Persiyano
3. Ipaliwanag kung paano lumawak ang kanilang imperyo.
Thank you..:)
0