Answers

2016-07-18T08:19:06+08:00
Malalaban mo ang kakapusan kung ikaw ay maingat sa pagbadyet o anumang iyong pangangailangan, magi g matalino kang konsumer kung sinusunod mo husto ang pangangailangan kaysa kagustuhan. needs are different from wants. needs ay ang pangangailangan mo na matugunan mo ang iyong pangaraw araw na kinakailngan gaya lamanhlg ng iyong pang-araw araw na gastos pero ang wants o kagustuhan iyan lamang ay iyong nais o gusto halimbawa lamang mga bagay na hindi importante pero dahil ninanais mo kaya binili mo. needs are more necessary than wants.
0