Answers

2016-07-18T19:31:07+08:00
Sa sa mga pagpapahalaga ng mga taga france ay ang kanilang katayuan sa buhay o estado ng kanilang pamumuhay. Niyayakap ng mga taga-France ang estilo at sopistikasyon at ipinagmamalaki nila ang katotohanang kahit sa mga pampublikong lugar ay mala-maharlika sila. Tulad ni Mathilde, bilang pangunahing tauhan sa kwentong "Ang Kwintas", siya ay may ugaling gustong maging tampok o magmukhang maharlika sa lahat ng tao sa kasiyahan.
Ang Paris ay kilala sa matataas na uri ng fashion houses; ang mga taga-France ay kilala sa hindi matatawarang mariringal na pananamit. Karamihan sa kanila ay sopistikado kung manamit, disente at sunod sa uso (professional and fashionable style), ngunit hindi sobra sa dekorasyon (overly fussy). Ang karaniwang damit nila ay mahahabang amerikana, terno, mga bandana (scarves) at berets o bilog at malalambot na sombrero.Tulad ni Mathilde, gustong-gusto niyang magkaroon ng mga magagarang bestida.
0