Answers

2016-07-18T22:54:22+08:00

             Si St. Tomas Aquino ay kilala din bilang si Thomas Aquinas. Siya  ay isang Italian-Dominican prayle at paring Katoliko na may napakalaking impluwensiya sa pilosopo, teologo at dalubhasa sa batas sa tradisyon ng eskolastisismo. Siya ang tanyag na nagpahiwatig tungkol sa Prinsipyo Proportio o Proportion Principle sa wikang Ingles.  Ayon sa kanya, ito ay ang angkop na pagkakaloob ng pangangailangan ng isang tao tulad ng pangunahing pangangailangan sa buhay.

0