Isulat sa patlang ang KT kung katotohahanan, KM kung kamalian, at O kung opinyon ang sumusunod na pahayag.
1. likhang-isip ang mga guhit sa globo.
2. nasa ibaba ng Hilagang Hatingglobo ang Pilipinas.
3. may katubigang nakapaligid sa Pilipinas.
4. matatagpuan ang Pilipinassa hilaga ng ekwador.
5. nasa Hilagang-kanlurang Asya ang Pilipinas.
6. may 1.700 pulo ang bumubus sa ating bansa.
7. mahirap matiyak ang kinalalagyan ng pilipinas.
8. naaayon ang hanapbuhay ng isang bansa sa lokasyon nito.
9. napakahalaga ng mga mapa at globo sa mga tao.
10. ang kaalaman natin tungkol sa kinalalagyan ng Pilipinas ay batay sa
mga mapa at globo.

1

Answers

2016-07-19T16:44:44+08:00
1.KT
2.KM
3.KT
4.KT
5.KM
6.I DONT KNOW
7.KM
8.KT
9.KT
10.KT
1 1 1