Magpabuo ng sariling pamantayan sa pagpili ng mga pangangailangan batay sa mga herarkiya ng pangangailangan. Ipalahad ang personal na pamantayan sa pamamagitan ng isang sanaysay. Ipasulat din kung paano nila makakamit ang kaganapan ng kanilang pagkatao.

1

Answers

2016-07-25T15:46:16+08:00
Ang tao ay mayroong walang katapusang kagustuhan at pangangailangan na kailangan niyang matugunan. Gaano man karami ang mga pinagkukunang-yaman kung walang hanggan naman ang pangangailangan at kagustuhan ng mga tao, hindi rin mabibigyan ng solusyon ang suliranin sa kakapusan. Ang kaalaman ukol sa kagustuhan at pangangailangan ng bawat isa ay makatutulong nang malaki sa paggawa ng mga desisyong may kaugnayan sa suliranin sa kakapusan.
0