Answers

2016-07-19T19:41:00+08:00
Ang Paraan Ng Pamamahala Ng Indonesia
                Ang republika ng Indonesia ay may sistemang pangpanguluhan. Sumailalim sa isang malawakang reporma ang istrukturang pampamahalaan at ang pampolitika ng bansang Indonesia. Ang saligang batas ay may apat na pagbabago—ang sangay tagapagpaganap, tagapagbatas at tagapaghukom.             Maglilingkod ang Pangulo sa loob ng hihigit sa dalawang magkasunod na limang taong termino. Sa pambansang antas, ng  People’s Consultative Assembly (MPR) ang pinakamataas na katawang pangkinatawan. Ang inagurahan ang pangulo, suportahan at amendiyahan ang saligang batas, at pagsasaayos ng malawak na balangkas ng patakarang pang-estado.  
           Ito ay binubuo ng 2 kapulungan. Ito ay ang:

 ·         Konseho ng mga Kinatawang Pambayan (DPR)—binubuo ito ng 550 na kasapi;napapasa ng mga batas; nagbabantay sa sangay na tagapagpaganap. Ang mga miyembro o mga kasapi ng konsehong ito ay inihalal para sa 5 taong termino.
 ·         Konseho ng mga Kinatawang Panrehiyon(DPD)—may 128 na kasapi; kapulungan para sa mga pamamahalaang rehiyonal na usapin.   


0
2016-07-19T19:42:44+08:00
Is this question means "type of government on Indonesia"? If it does, they use republic...
0