Answers

2016-07-31T01:11:55+08:00
Katotohanan: yung mga salitang tulad ng Puasa, Saum, Qu'ran, Peggang, Saul, Mosque, Ramadan, Pembuka, Kuweba ng Hira, Muslim, Kanduli, Islam, Propeta Mohammad at iba pa, tapos ibigay mo yung definition, nasa book iyon.

Kabutihan: pagsasama-sama at pagtutulungan ng mga Muslim sa paghahanda, pagbibigay at pagsasalo-salo ng pagkain, at pag-uusap tungkol sa relihiyon hindi ang pagtsitsismis.

Kagandahang Asal: pagiging maka-Diyos, pagiging disiplinado, at pagiging mapagbigay.
0