Answers

2016-07-24T06:08:20+08:00
Ang mga saklaw ng Heograpiyang Pantao ay ang LAHI, WIKA, RELIHIYON, at ETNIKO. Ang WIKA ay ito ang kaluluwa na kultura natin. Nagbibigay itong pagkakailanlan o identitad sa mga takng kabilang sa isang pangkat. Ang RELIHIYON ay kalipunan ng paniniwala at rituwal ng isang pangkat ng tao tungkol sa isang kinikilalang nilalang o Diyos. Nagmula ito sa salitang 'RELIGARE' na ibig sabihing "Buuin ang mga bahagi para maging magka-ugnay ang kabuuan nito". Ang ETNIKO ay nagmula sa salitang Griyego na ETHOS na ibig sabihin ay 'mamamayan'. Ito ay pinag-uugnay ng magkakatulad na kultura, pinagmulan, wika, at relihiyon. Ang LAHI at Etniko ay parehas lamang iyon.
0