Answers

2016-07-20T09:20:23+08:00
ANO ANG KABUUANG KALINGA NG KOMUNIDAD NA MULTIKULTURAL PARA SA MATATANDA? Ang Kabuuang Kalinga ng Komunidad na Multikultural para sa Matatanda ay isang paglilingkod ng Sydney Multicultural Community Services. Ito ay pag-aalaga sa tahanan na ginagawa ng isang upahang tagapag-alaga na nakakausap sa sariling wika upang tugunan ang mga kailangang kalinga ng mga matatanda at/o mahihinang miyembro ng komunidad na may iba’t-ibang kultura at wika. SINO ANG MAAARING GUMAMIT NG SERBISYONG ITO? Ang mga taong makakagamit ng serbisyong ito ay kailangang:  May gulang na 60 taon o higit pa:  Nangangailangan ng kalingang tulad ng kalinga sa hostel, ayon sa palagay ng Aged Care Assessment Team (ACAT). Sa Eastern Sydney:  Nakatira sa mga lugar na sakop ng Gobyerno-Lokal – Botany, Randwick, Sydney, Waverley o Woollahra  Galing sa iba’t-ibang kultura at wika, at nagsasalita ng isa sa mga sumusunod na wika: Portugues, Intsik, Espanol, Arabo, Maltese, Italiano, Russo at Pranses (ang SMCS ay mayroon ding maliliit na kabuuan (package) para sa mga minoryang grupong ethniko). Sa Inner West Sydney:  Nakatira sa mga lugar na sakop ng Gobyerno-Lokal (missed)Leichardt,Marrickville, Ashfield, Canada Bay, Canterbury, Burwood, Strathfield.  Galing sa iba’t-ibang kultura at wika, at nagsasalita ng isa sa mga sumusunod na wika: Espanyol, Italiano, Greko, Filipino at Croatian. ANO ANG MGA SERBISYONG MAGAGAMIT? Ang Kabuuang Kalinga ng Komunidad na Multikultural para sa Matatanda ay nagbibigay ng iba’t-ibang serbisyo para sa mga indibidwal na pangangailangan. Kasama dito ang: * Paliligo * Kalingang personal * Magaang na gawaing bahay * Paglalaba * Ppaghahanda ng pagkain * Rehabilitasyon * Pamimili * Tulong na panlipunan * Tulong na pang-emosyon * Pagdadala sa doktor * Appointments * Iba pang mga serbisyo Ang mga kliyente ay kasali rin sa pagbuo ng indibidwal na plano sa kalinga (care plan) kasama ng Team Leader ng Multikultural na CACP; at isina-alang-alang ang mga kasalukuyang pangangailangan, mga pagkakagusto (preferences) at suporta. Ang plano sa kalinga ay madaling baguhin at ibahin anumang oras upang ibagay sa mga nagiiba-ibang pangangailangan ng kliyente. SINO ANG MAKAKAPAGREKOMENDA? Ang posibleng kliyente, kaibigan, kamag-anak, propesyonal na tagapag-alaga sa kalusugan o community worker, kung may problema sa pananalapi. MAGKANO ANG HALAGA NITO? Ang mga bayad ay itinakda ayon sa mga rekomendasyon ng Gobyerno, ngunit maaaring ayusin batay sa indibidwal at/o ipatawad kung makitang dumaranas ng kahirapan

0