Answers

2014-07-27T00:01:58+08:00
Bilang binatang nakagapos sa puno ng Higera, si Florante ay kasalukuyang nasa ilalim ng masidhing kalungkutan; makikita ito sa kanyang lubhang pag-iyak na inihahambing sa isang bukal. Ang kalungkutang ito ay bunga ng mga kaliluhang sinapit niya, ng kanyang mga minamahal at Albanya; ang mga ito ay higit na malalim na ipapaliwanag sa mga sumusunod na kabanata.

Sa huling limang saknong, madaling makikita ang pag-aalinlangan ni Florante sa Diyos, na sa karamihan ng pagkakataon ay tinatawag niyang Langit. Tinatanong niya kung paano natitiis ng Diyos na makita siyang naghihirap, at hindi man lamang siya tulungan. Ipinagdadasal niyang kumilos at parusahan ng Diyos ang umagaw sa trono ng Albanya. Pero sa huli, ipinapahayag ni Floranteng ang lahat ng kasamaang-palad na ito ay isa lamang bahagi sa lihim na balak ng Diyos dahil ayon kay Florante, walang nangyayaring sa lupang hindi pinapahintulutan ng Diyos. Bagaman dito nag-aalala pa rin si Florante sa kanyang mahihingiang-tulong dahil ngayon, ayon sa kanya, hindi na siya pinapakinggan ng Diyos, at nagbibingi-bingihan na ito.

Sa panahon ng pagkakagapos ni Florante, ang Albanya ay nasa ilalim ng napakalaking gulo simula nang umupo sa trono ang mang-aagaw na Konde Adolfo na pumatay sa totoong hari ng Albanya. Sa kahariang ito ang kasamaan at kaliluhan ang namamayani. Ang kabutihan ay natatahimik. Ang mga magagaling ay inililibing nang walang kabaong at ang mga mabubuti at nagsasabi ng totoo ay pinapapatay.


0