Answer please

1. ito ay lupang bumubuo ng maraming pulo o pangkat ng mga pulo.
2. tawag ng pilipinas sa South China Sea.
3. ito ang nagsasaad ng ang karapatan ng isang bansa ay nakapaloob sa mga batayang guhit na nagdurugtong sa mga pinkalabas o pinakadulong bahagi ng mga pulo na sakop ng kapuluan.
4. ang nagbigay ng 200 milyang lawakng karagatan sa palibot ng kapuluan.
5. pulo na pinag-aagawan ng iba't ibang bansa sa Asya.

1

Answers

2016-07-20T17:15:43+08:00
1. kAPULUAN
2. WEST PHILIPPINE SEA
3. I DON'T KNOW
4. I DON'T KNOW
5. SPARTLY ISLANDS
1 5 1