Answers

2016-07-20T18:22:41+08:00
Karapatan ng mamimili: 
- karapatan sa pangunahing pangangailangan
- " sa kaligtasan
- " sa impormasyon
- karapatang makapamili
- karapatang dinggin
- " bayaran at tumbasan sa anumang kapinsalaan.
- karapatan para sa edukasyong pangmamimili
- " magkaroon ng isang kaaya-ayang kapaligiran.

Mga tungkulin:
- tungkulin ng mamimili ang maging mapanuri at makatuwiran
- hindi magpapadaya
- sumusunod sa budget
- hindi nagpapanic buying
- hindi basta basta nagpapadala sa anunsyo o advertisements.
0