Answers

2016-07-20T19:52:10+08:00
1. Proteksyon laban sa panganib sa kalusugan at kaligtasan Laban sa mapanlinlang at hindi patas na pamamaraan Makapaghain ng reklamo ukol sa kalakal o serbisyo REPUBLIC ACT 7394 o Consumer Act of the Philippines 1992 Magbigay ng impormasyon at edukasyon Pakikilahok sa pagbabalangkas ng patakaran2. Karapatan sa pangunahing pangangailangan Karapatan sa kaligtasan Karapatan sa impormasyon Karapatang makapamili3. Karapatan sa representasyon Karapatan magwasto ng pagkakamali Karapatan para sa edukasyong pangmamimili Karapatan magkaroon ng isang kaaya-ayang paligid4. BATAS SA PRICE TAG5. BATAS REPUBLIKA BLG. 37406. BATAS REPUBLIKA 34527. Article 188, 189 (Revised Penal Code of the Philippines)8. Article 1546 (Civil Code of the Philipiines)9. Mapabuti ang pangangasiwa, ugnayan at bisa ng mga programa at patakaran ng mga sangay ng pamahalaan NATIONAL CONSUMER AFFAIRS COUNCIL (NCAC) Magsumite ng ulat sa kongreso at tanggapan ng pangulo sa pagpapatupad ng programang pangkonsyumer10. NATIONAL CONSUMER AFFAIRS COUNCIL (NCAC) Consumer’s Organization Business and Enterprises11. Pagtiyak sa kalidad at kaligtasan ng mga produkto. Nagmomonitor ng mga tinda (bigat/timbang/warranty/ price tag)12. Kalidad ng produktong agrikultural Pagtiyak sa tamang labeling at packaging13. Tiyakin ang kalidad at kaligtasan ng pagkain, gamot, cosmetic at pamamaraan ng pagmomonitor ng anunsyo14. Sapat na impormasyon at edukasyon para sa mga mamimili.15. Tumulong sa pagpapatupad ng Consumer Act16. Tumatanggap ng reklamo sa maling eteketa, pekeng gamot, cosmetics at iba pa.17. Regulasyon ng gasolina at LPG18. Madayang sukat at timbangan19. Nangangalaga sa kapakanan ng mga mamimili upang maging akma ang mga patakaran sa mga mamimili20. Hinihimok ang mga negosyante na pangalagaan ang kapakanan ng mga mamimili21. Nagsisiwalat ng reklamo ng mga mamimili upang tugunan ng pamahalaan.22. Bakit mahalaga ang batas na nangangalaga sa karapatan ng mga mamimili?23. Sa paanong pamamaraan mo mapoprotektahan ang iyong karapatan bilang mamimili?24. •Isa-isahin ang patakaran sa pagnenegosyo. •Bakit kailangang mag-anunsyo at isaisahin ang epekto nito
0