Answers

2016-07-20T21:07:59+08:00

Ang kahalagahan ng biodiversity sa ating buhay

Mahalaga ang bahaging ginagampanan ng biodiversity sa pagpapatuloy ng buhay sa mundo. Ang biodiversity, ayon sa United Nations Convention on Biological Diversity, ay tumutukoy sa “variability among living organisms from all sources, including, 'inter alia', terrestrial, marine, and other aquatic ecosystems, and the ecological complexes of which they are part: this includes diversity within species, between species and of ecosystems". Sa maigsing salita, mas maraming buhay na organismo sa isang lugar, mas makabubuti sa atin. Kasali na rin sa biodiversity ang klima at ang tao – at malaki ang epekto nila sa ating biodiversity. Bilang halimbawa, ang mga bansang nasa tropiko gaya ng bansa natin, ay mas maraming makikitang iba’t ibang klase ng organismo o buhay kaysa sa mga bansa na nasa malalamig na lugar. Kaya’t anumang pagbabago sa klima ay may malaking epekto sa ating biodiversity.

Sa patuloy na pag-init ng mundo, pinangangambahan din na magkakaroon nang pagbabago sa ating biodiversity. Ang problema ngayon ay kung makaka-adapt kaagad ang ating biodiversity sa pagbabagong ito. Nag-aalala ang mga siyentipiko na dahil sa pagbabago nang klima, maaaring maraming mawalang organismo, halaman at hayop kung saan nanggagaling ang ating pagkain, gamot at iba pang sangkap na kailangan natin para tayo ay mabuhay. Dagdag pa sa pagbabago ng klima ang lumalaking populasyon natin. Mas maraming tao, mas malaki ang pangangailangan sa biodiversity.

May mga paraan naman para mapangalagaan natin ang ating biodiversity. Una na riyan ay ang pagtatanim ng puno at halaman sa mga bakanteng lupa. Ang mga puno at halaman ay nagiging tirahan ng mga insekto at iba pang hayop bukod pa sa tulong nito sa paglilinis ng hangin at pagpapaganda sa kondisyon ng lupa at tubig. Huwag na huwag gagamit ng mga pesticides o chemical fertilizers para sa inyong mga tanim dahil pinapatay nito ang mga organismo at insekto na nakatutulong sa atin. Gumamit na lang kayo ng compost fertilizer. Wala pa kayong gastos.

Isagawa rin natin ang sustainable use ng ating mga likas na yaman kung saan nanggagaling ang mga materyales na kailangan ng industriya. Halimbawa, kung naggo-grocery kayo, bilihin ang mga sustainably produced food products o mga organic products. May konting kataasan nga lang sa presyo, pero makatutulong din ito para sa ating mabuting kalusugan.

Ugaliin din ang pagre-recycle at paggamit ulit ng mga bagay na pwede pang pakinabangan. Higit sa lahat, bawasan ang ating mga basura.

-


0