Answers

2016-07-20T21:31:30+08:00
Ang dalawa sa pinakapangunahing doktrina ng Shintoismo ay ang bansang Japan ang bansa ng mga diyos at ang mga mamamayan nito ay nagmula sa angkan ng mga diyos. Ang konseptong ito ng pinanggalingan ng mga Hapones, at ang banal na pinanggalingan ng kanilang lupain ang nagbibigay sa kanila ng kaisipan ng pagiging pangunahin sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng mga tao. Maliban sa ilang mga sekta ngShintoismo, walang kinikilalang tagapagtatag ang relihiyon, walang banal na Kasulatan, o saligan man ng pananampalataya na may awtoridad. Nagaganap ang pagsamba sa mga napakaraming templo sa buong bansa, bagama’t maraming Hapones ang may sariling altar sa kani-kanilang tahanan para sa isa o sa marami nilang diyos. 

0