Basahin ang talaan at igawa ng balangkas ang bawat isa..

Ang puno ay pinakamahalagang nilkha ng Diyos upang magamit ng tao. Hindi lamang ito nagpapaganda ng kapaligiran,kundi'y nagbibigay din ito ng pagkain na kinakailangan natin. Bukod sa pagkain, nagdudulot din ito ng mga materyales na kailangan sa pagtatayo ng bahay, gusali, tulay at pinipigil din nito ang pagbaha na isang suliranin natin tuwing tag ulan. At ang pinakamahalaga sa lahat ay nagbibigay ito ng oxygen na kailangan natin upang mabuhay. Paano na kung walang puno?

I.
a.
b.
c.
d.
e.

1

Answers

2016-07-22T20:34:36+08:00
A.Ang puno ay ang nagpapaganda sa kapaligiran
b.Ang puno ay nagbibigay ng pagkain na kinakailangan natin
c.Ang puno ay pwede ring pagkuhaan ng materyales sa pagtatayo ng bahay
d.ang puno ay nagsisilbing kapitan tuwing may baha.
e.ang puno ay nagbibigay ng oxygen.
0