Answers

2016-07-24T14:31:21+08:00
Ang asya ay isang malawak na kontinente sa daig dig , aking isisiwalat ang mga uri ng lupain dito sa gabay na pagtuturo ng aming guro    

         Dati sa aking pagkakaalam ang uri ng lupa sa mundo ay iisa lamang , ngunit habang ako ay lumalaki nalaman ko na mayroon din palang uri ng lupa na matataba.Akala ko basta lupa lupa na pero meron pa palang tinatawag na vegetation cover.Ano nga ba ang ibig sabihin ng vegetation cover?   
            Ang behetasyon o vegetetion sa ingles ay isang napakapanlahatang kataga para sa mga halaman , tumutukoy ito sa panakip sa lupa na ibinibigay ng mga halaman.Isa itong katagang pangkalahatan, na hindi tumutukoy sa tiyak na uri o anyo ng buhay,kayarian,kasaklawan ng puwang,o anumang iba pang tiyak na mga katangiang pambotanika at pangheograpiya.Mas malawak ang kahulugan nito kaysa sa flora na tumutukoy lamang sa kumposisyon o mga bumubuo sa espesye.Marahil,ang pinakamalapit na kasingkahulugan ay ang "pamayanan ng mga halaman" , subalit ang behetasyon ay maaaring tumukoy,sa kadalasan,sa isang mas malawak na nasasakupan ng mga sukat na puwang na hindi natutukoy ng katagang iyon ,kabilang na ang sukat na kasinlaki ng globo.

Naririto ang ibat ibang kase ng vegetation cover sa asya

  Steppe
          
           Ang steppe ay isang malawak na lupain na nagtataglay ng damuhang mayroon lamang na ugat na mababaw (o shallow-rooted short grasses). Maliit lamang ang mga damong matatagpuan sa ganitong lupain.Ito ay dahil nasa pagitan ng 10-30 pulgada ng ulan ang tinatanggap ng step. Ang steppe ay isang vegetation na malawak at madamong kapatagan, wala ditong mga puno.Sa heograpiyang pisikal naman ang steppe ay isang ekorehiyon na matatagpuan sa mga lugar na may temperaturang katamtaman at subtropikal sa hilaga at timog ng hemispero. Tampok na katangian ng steppe ay ang malawak na madamong kapatagan at kapansin-pansin ang kawalan ng mga puno rito, maliban na lamang sa mga lugar na malapit sa mga katawang-tubig, gaya ng mga ilog at lawa. Maaaring may katuyuan ang steppe at depende sa latitud at panahon ang uri ng damong tumutubo rito. Masasabing ang steppe ay medyo tuyot upang magkaroon ng kagubatan, ngunit di-naman gaanong tuyot upang maging disyerto ito. Ang steppe ay tinutukoy namang prairie sa Hilagang Amerika.

Prairie
               
               Ang prairie ay isang malawak na pastulan na may matabang lupa matatagpuan ito sa hilagang bahagi ng steppe ng Russia at maging sa Manchuria.Ang lupaing ito ay may mga damuhang mataas na malalim na ugat(o deeply-rooted tall grasses).Ang parang o prairie sa ingles ay isang anyo ng maluwang na kalatagan ng lupa kung saan matatagpuan ang damuhan; likas at hindi pa ito natatamnan, hindi tulad ng mga nasaka o sinasaka nang mga bukirin. Bagaman may mga damo, walang mga punong-kahoy sa kalawakan nito. Nakakapamuhay sa prairie ang mga ahas at iba pang mga hayop.

Boreal Forest o Taiga
         

               Ang  Boreal Forest o Taiga ay isa pang halimbawa ng lupaing matatagpuan sa Hilagang Asya. ang salitang taiga ay wikang russian na nangangahulugang Rocky mountain terrain. Ang mga kagubatang ito ay coniferous at kadalsang nasapagitan ng ng katimugan ng mga tundra at hilaga ng mga grass lna. Ang taiga sa Asya ay matatagpuan sa Siberia. Ang mga puno rito ay mahalaga sa mga mangtotroso.matatagpuan ang klimang ito sa gawing timog ng tundra.Mahaba ang taglamig dito, samantalang maikli lamang ang tag araw ito ay pinakamalaking biome sa mundo, na matatagpuan sa bandang timog ng tundra.Ito ay sagana sa mga halaman.

Tundra
                Ang tundra ay isang malawak na lupain.Pinipigilan ang paglago ng mga puno dito.Isa itong rehiyon hindi na tinutubuan ng punong kahoy.Nagmula ito sa hangganan ng kapa ng yelo at linya ng puno ng mga rehiyong artiko.Nagmula ang katawagang tundra sa salitang tundar na nangangahulugang tuyo na kapatagan.Kadalasan ang klima sa lugar na ito ay malamig kaya hindi tinutubuan ng mga puno kundi halos puro damo lng ang nakapaligid.

Rainforest o Maulang Gubat
               Ang rainforest o maulang gubat,ito ay mayrooong mataas na antas ng pag ulan kaya mayabong ang mga puno dito.alam natin na kaya may rainforest ay dahil may malaking papel na ginagampanan ito sa mundo.Sa rainforest ay may milyon milyong uri ng mga halaman at mga kulisap na hindi pa natutuklasan.Ang kagubatan ang pinakamalaking parmasya sa mundo dahil sa dami ng likas na gamot na matutuklasan dito, a makakakuha ka ng ibat ibang halamang gamot  o herbal na maaring makagamot ng ibat ibang uri ng mga karamdaman.Ang mga puno dito ay taga linis ng hangin sa ating mundo.Ang halamang tumutubo sa kagubatan ay natatakdaan sa maraming lugar dahil sa kawalan ng sikat ng araw sa antas ng lupa dahil dito ay posibleng maglakad sa loob ng kagubatan.Kung ang tabing ng dahon ay nasira o nabawasan,ang lupa ay kaagad na tinutubuan ng makakapal na mga baging.may dalawang uri ng maulang gubat o rainforest ito ay tinatawag na tropikal na maulang gubat at temperadong maulang gubat. 
0