Answers

2016-07-23T10:46:53+08:00
Repleksyong Papel
Ang Repleksyong papel ay hindi dayari o dyornal, bagaman ang mga ito (dayari at dyornal) ay maaaring gamiting paraan sa pagpoproseso ng mga repleksyon bago isulat ang repleksyong papel.
Ang Repleksyong Papel (o reflection paper, tinatawag ding reflective paper o contemplative paper) ay isang pasulat na presentasyon ng kritikal na repleksyon o pagmumuni-muni tungkol sa isang tiyak na paksa
Ang Pagsulat ng 
Repleksyong Papel
SOCIAL
SEO
CMS
ANG
REPLEKSYONG
PAPEL

Kasanayan sa Malikhaing Pagpapahayag
(RETORIKA)
Charles Anthony A. Marcelo
Mickael Angelo Soteco
MGA INIISIP AT REAKSYON
Kapag nagsusulat ng repleksyong papel hinggil sa literatura o karanasan, kailangang maitala ang iyong mga iniisip at reaksyon sa binasa o karanasan
BUOD
Hindi simpleng pagbubuod ng binasa o karanasan ang repleksyong papel. Ito ay isang malayang daloy ng mga ideya at iniisip.
ORGANISASYON
Ang repleksyong papel ay kailangang maisaayos katulad ng iba pang uri ng pormal na sanaysay
Kadalasan, ginagamit ang unang panauhan (ako, tayo, kami) sa repleksyong papel dahil nirerekord dito ang mga sariling kaisipan, damdamin at karanasan.
Ang repleksyong papel ay tala ng mga kaalaman at kamalayan hinggil sa isang bagay.
Higit sa lahat, ang repleksyong papel ay nag-aanyaya ng self-reflection o pagmumuni-muni.
Gabay sa pagsulat ng Repleksyong Papel
1. Bigyan ng pansin ang panahong saklaw ng repleksyon.

2. isa hanggang dalawang pahina lamang ang repleksyon.

3. Inaasahang hindi na magpapaliguy-ligoy pa.

4. Maaaring gumamit ng wikang pormal, o kumbensyonal.

5. Magbigay ng mga halimbawa o aplikasyong natutuhan sa klase.
Gabay sa pagsulat ng Repleksyong Papel
6. Laging isaisip na ito ay gagraduhan batay sa talas ng inyong pagmumuni-muni.

7. Huwag balewalain ang mga mahalagang tuntunin bagaman ito ay isang personal na gawain.

8. Ipaloob ang sarili sa micro at macro na lebel ng pagtingin sa mga konseptong tinalakay.

9. Banggitin ang mga sangguniang galing sa iba't ibang sources.

10. Maaaring maglagay ng pamagat.More presentations byCharles Anthony MarceloCopy of United States of AmericaCopy of The United States of AmericaUnited States of America

More prezis by author

Popular presentations

See more popular or the latest prezis

0