Answers

2016-07-21T09:36:58+08:00
 Ang Paraan Ng Pamamahala Ng Indonesia

·         Konseho ng mga Kinatawang Pambayan (DPR)—binubuo ito ng 550 na kasapi;napapasa ng mga batas; nagbabantay sa sangay na tagapagpaganap. Ang mga miyembro o mga kasapi ng konsehong ito ay inihalal para sa 5 taong termino.
 ·         Konseho ng mga Kinatawang Panrehiyon(DPD)—may 128 na kasapi; kapulungan para sa mga pamamahalaang rehiyonal na usapin. 
0