Answers

2016-07-24T18:51:50+08:00
1. Konsepto at mga Salik ng Produksyon Aralin 9 2. Mga layunin • Naipaliliwanag ang kahulugan ng produksyon; • Natatalakay ang mga gampanin ng mga salik ng produksyon sa paglikha ng produkto; • Natutukoy ang mga prinsipyo at pamamaraan ng matalinong pagdedesisyon sa produksyon; at • Nahihinuha ang kaugnayan ng produksyon sa pagunlad ng pambansang ekonomiya. 3. Produksyon (Production) 4. Jeremy Bentham (1748-1832) • Ayon sa pagaaral ni Jeremy Bentham noong 1780, sa ekonomiks, ang mga pinagkukunang yaman ay mananatiling walang halaga (value) kung hindi mapapakinabangan. Ang gamit (use) ng isang bagay ang nagtatakda ng kapakinabangan nito. 5. Ang kahulugan ng Produksyon • Sa ekonomiks, ang prduksyon ay isang proseso ng pagpapali-palit anyo (transformation) ng mga input upang makalikha ng mga output. 6. Ang mga Input ay ang mga salik ng Produksyon 7. Produksyon naman ay naglalayong makagawa ng output. 8. Iba’t-ibang uri ng Produkto 9. Uri ng mga Produkto • Final o end product- ito ang mga produktong handa na para makonsumo ng mga mamimili. • Products with derived use- ang ganitong mga produkto ay nagiging pangunahing salik sa paglikha ng ibang uri ng produkto. • Goods- tumutukoy sa mga kalakal na karaniwang nakikita o nahahawakan. • Services- ito ay ang produkto ng paggawa. 10. Ang produksyon ay nagaganap sa mga bahay-kalakal
1 2 1