Answers

2016-07-21T16:47:33+08:00
MGA SALIK NA NAKAIIMPLUWENSIYA SA PAGKONSUMO

a. Presyo
b. Panggagaya (imitation)
c. Panahon
d. Pagpapahalaga ng tao
e. Pag-aanunsiyo (testimonial, brand name, bandwagon)
f. Kita 


MGA PAMANTAYAN SA MATALINONG PAMIMILI

a. Mapanuri
b. May pamalit
c. Hindi nagpapadaya
d. Makatwiran
e. Sumusunod sa badyet
f. Hindi nagpapanic- buying
g. Hindi nagpapadala sa anunsiyo


CONSUMER ACT OF THE PHILIPPINES (Republic Act 7394) - kalipunan ng mga batas na nagbibigay ng proteksiyon at nangangalaga sa mgCONSUMER ACT OF THE PHILIPPINES (Republic Act 7394) - kalipunan ng mga batas na nagbibigay ng proteksiyon at nangangalaga sa mga interes ng mga mamimili. Isinusulong din ng batas na ito ang kagalingang dapat makamit ng lahat ng mamimili.

WALONG (8) KARAPATAN NG MAMIMILI (ayon sa DTI)

1. Karapatan sa mga pangunahing pangangailangan
2. Karapatan sa kaligtasan
3. Karapatan sa patalastasan
4. Karapatang pumili
5. Karapatang dinggin
6. Karapatang bayaran at tumbasan sa ano mang kapinsalaan
7. Kara7. Karapatan sa pagtuturo tungkol sa pagiging matalinong mamimili
8. Karapatan sa isang malinis na kapaligiran


LIMANG PANANAGUTAN NG MGA MAMIMILI (ayon sa DTI)

1. Mapanuring kamalayan
2. Pagkilos
3. Pagmamalasakit na panlipunan
4. Kamalayan sa kapaligiran
5. Pagkakaisa
0