Answers

2016-07-24T14:21:42+08:00

BAHAY

Bukod sa iba pang mga bagay, ang salitang “bahay” o “sambahayan,” gaya ng pagkakagamit sa Bibliya (sa Heb., baʹyith; sa Gr., oiʹkos oi·kiʹa; sa Ingles, house), ay maaaring tumukoy sa (1) isang sambahayan [sa Ingles, household] o sa lahat ng supling ng isang tao (Gen 12:1; 17:13, 23; Ob 17, 18; Mik 1:5); (2) isang tinatahanang bahay (Gen 19:2-4); (3) isang piitan o, sa makasagisag na paraan, sa bansa kung saan inaalipin ang isa (Gen 40:4, 14; Exo 13:3); (4) isang tahanang dako ng mga hayop at mga ibon (Job 39:6; Aw 104:17); (5) isang sapot ng gagamba (Job 8:14); (6) isang maharlikang tirahan o palasyo (2Sa 5:11; 7:2); (7) isang makasaserdoteng linya (1Sa 2:35); (8) isang maharlikang dinastiya (1Sa 25:28; 2Sa 7:11); (9) tabernakulo o templo ni Jehova, kapuwa sa literal na paraan at kapag ginagamit sa isang makatalinghagang paraan (Exo 23:19;34:26; 1Ha 6:1; 1Pe 2:5); (10) tahanang dako ni Jehova, ang langit mismo (Ju 14:2); (11) santuwaryo ng isang huwad na diyos (Huk 9:27; 1Sa 5:2; 1Ha 16:32; 2Ha 5:18); (12) nasisirang pisikal na katawan ng mga tao (Ec 12:3; 2Co 5:1-4); (13) walang-kasiraang espirituwal na katawan (2Co 5:1); (14) karaniwang libingan (Job 17:13; Ec 12:5); (15) asosasyon ng mga manggagawa na iisa ang propesyon (1Cr 4:21); at (16) isang gusali na pinagtataguan ng opisyal na mga rekord ng estado (Ezr 6:1).

Kadalasan, ang isang anyo ng salitang Hebreo para sa bahay (baʹyith) ay nagiging bahagi ng isang pangalang pantangi, gaya sa Bethel (nangangahulugang “Bahay ng Diyos”) at Betlehem (nangangahulugang “Bahay ng Tinapay”).

0