Answers

2016-07-23T10:19:10+08:00
  Ang ilegal na pagtotroso ay ang pag-aani, transportasyon, pagbili o pagbebenta ng troso na labag sa mga batas. Ito ang naging pangunahing banta sa kagubatan ng Albania. 
        Ang pagkakalbo ng kagubatan  ay mabigat na suliranin ng bansa. Ang mismong pamaraan sa pag-aani ay maaaring labag sa batas, kabilang na ang paggamit ng masamang paraan upang makakuha ng  daan sa mga gubat; bunutan nang walang pahintulot o mula sa isang protektadong lugar; ang pagputol ng mga protektadong species; o sa pagkuha ng troso na higit sa napagkasunduan ng mga limitasyon.                 
       Ang mataas na antas ng reforestation sa bansa ay tinatayang na dahil sa iligal na pagtotroso, nadagdagan ang paggamit ng mga gubat para sa panggatong, walang pigil na pag-aani at maabusong pagpapastol ng mga gubat o pastulan, at mga mahihirap na pamamahala ng kagubatan. Ang mga ito ay napalala dahil sa paglilipat ng mga tao at ng mahinang pagpapatupad ng batas. 
0