Answers

2016-07-23T11:29:06+08:00
Maslow ni herarka ng Pangangailangan -. Abraham Maslow binuo ang teorya batay sa herarka ng tao pangangailangan. Ayon sa kanya ang pag-unlad ng tao pangangailangan sa pamamagitan ng limang pangunahing mga antas na kung saan ay ang mga sumusunod: Ang pag-unlad ng tao pangangailangan sa pamamagitan ng limang pangunahing mga antas a) sikolohikal na pangangailangan - pangangailangan para sa pagkain, inumin, pananamit, silungan, pahinga pagtulog at sex.. b) Kaligtasan at Seguridad Needs -. pangangailangan para sa proteksyon laban sa anumang elemento ng panganib, pag-atake at pangkapaligiran, kabilang ang seguridad sa trabaho. c) Social Needs -. kasangkot asosasyon at pakikipag-ugnayan sa ibang tao sa mga pangkat para sa pag-ibig, pagkakaibigan, pagmamahal at pagtanggap. . d) at pahalagahan Katayuan Needs - ay may kaugnayan sa paggalang sa sarili paggalang sa iba, katanyagan, pagkilala at pagkamakaako kasiyahan. e) Self-actualization Needs -. mang-ganyak sa amin para sa sariling pag-unlad, sa sarili unlad, self-expression, pagkamalikhain at self-katuparan sa pamamagitan ng pagiging kung ano tayo may kakayahang paggawa.
0
2016-07-23T11:32:04+08:00
Pananamit, silungan, pahinga, pagtulog at kaligtasan o seguridad
0