Answers

2016-07-24T13:35:38+08:00

Ang Golpong Persiko ay matatagpuan sa Kanlurang Asya sa pagitan ng Iran at Arabian Peninsula. Ito ay isang ekstensiyon ngKaragatang Indiano.[1]

Ang Golpong Persiko ang pinagtuunan ng Digmaang Iran-Iraq noong 1980-1988 kung saan inatake ng bawat panig ang mga oil tanker ng kabilang panig.

0