Answers

2016-07-24T22:09:06+08:00
 Pag-aaralAng wika ay isa sa pinakamahalagang kasangkapan sa buhayng tao sa anumang gawain niya sa araw-araw hindi maiiwasan angpaggamit ng wika sa anumang anyo nito sapagkat saklaw ng wikaang bawat bagay na ginagawa ng tao.Siya ang panlahat na salik oelemento na nagbibigay ng kaisipan sa karunungan ng tao .Sapamamagitan ng wika maipapahayag niya ang kanyang saloobin,pananaw at maituturo ang mga karunungang kinakailangan taglayinng tao.Dahil likas sa tao ang makisalamuha at makipagtalastasansa kanyang kapwa ay kinakailangan niyang gamitin ang wika samabuting paraan.Ang wika ay siyang naging behikulo na siyangtagahatid ng damdamin, kilos at niloloob ng tao.
0