Bumuo ng sariling pamantayan sa pagpili ng mga pangangailangan batay sa
herarkiya ng mga pangangailangan. Ilahad ang iyong pamantayan sa pamamagitan
ng isang sanaysay. Isulat din kung paano mo makakamit ang kaganapan ng iyong
pagkatao.

1. Paano mo maisasakatuparan ang iyong pamantayan?
2. Sa iyong palagay, nasaan ka sa mga baitang na ito? Bakit?

sana po may sumagot...

1

Answers

2016-07-25T15:46:56+08:00
Ang tao ay mayroong walang katapusang kagustuhan at pangangailangan na kailangan niyang matugunan. Gaano man karami ang mga pinagkukunang-yaman kung walang hanggan naman ang pangangailangan at kagustuhan ng mga tao, hindi rin mabibigyan ng solusyon ang suliranin sa kakapusan. Ang kaalaman ukol sa kagustuhan at pangangailangan ng bawat isa ay makatutulong nang malaki sa paggawa ng mga desisyong may kaugnayan sa suliranin sa kakapusan.
2 4 2