Answers

The Brainliest Answer!
2016-07-25T18:33:49+08:00
1. Marunong tulongang ang Matatanda at Nga bata
2. Nagsasabi ng Totoo
3. tinutulugnan ang mabutangan
4. Maging magalang
5. Itapon ang basura sa tamang basurahan
3 3 3
1. marunong umintindi sa mga nakakatanda 2.tulongan ang magulang sa mag gawaing bahay 3.gumamit ng po at opo 4.marunong romispito sa mga nakakatanda 5.wag mag slita ng may kanin pa sa bibig
2016-07-25T18:48:17+08:00
1.mapagmahal sa iyong kapitbahay
2.marunong mag respeto
3.hindi nangungupit ng pera
4.tulongan ang iba tao
5.nagsasabi ng totoo
1 2 1