Answers

2016-07-25T20:36:15+08:00
Simili: "Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat, at ang kanyang damit ay maputing parang niebe." 
Metapora: "Ang kautusan ng pantas ay bukal ng buhay, upang lumayo sa mga silo ng kamatayan." 
0