Answers

2016-07-28T09:05:22+08:00
. Siya lang ang Haring walang karangalan sa mga pinamumunuan niya - Ang isang magiging hari o kahit na ng isang anak ng hari, kapag ipinanganak ay nabibigyan ng karangalan. Hindi ba ito ang nangyari sa pelikulang cartoons na the Lion King? Dahil si Simba ay anak ni Mufasa na isang haring liyon, nang naipanganak siya ay nabigyan siya ng karangalan mula sa mga hayop. Pero iba si Cristo. Wala siyang natanggap na karangalan mula sa kanyang mga nasasakupan. ''Siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta'y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Siya'y naparito sa sariling kaniya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kaniya.
0