Answers

2014-07-29T13:58:53+08:00

Sultanato - isang uri ng pamahalaan ng mga muslim na ang mga namumuno ay tintawag nilang Sultan .

Ruma Bichara - konseho ng tagapayo ng sultan

Jolo - sentro ng Sultanato

Kalendaryo o talaarawan - ay isang sistema ng pagpapangalan ng mga panahon sa oras ,partikular mga araw.Kilala ang mga pangalang  ito bilang petsa ng kalendaryo.

Allah

Mohammed

Zakat - pagtulong sa kapwa sa pagbibigay sa simbahan

Sadakah - kusang loob na pagtulong sa kapwa

Islam - Relihiyon


0