Answers

2016-07-28T20:45:51+08:00
Sa simula, nahahati ang Egypt sa dalawang kaharian. Nabuklod lamang ang dalawang kahariang ito sa ilalim ng pamumuno  ni Menes ang kabisera noong 3100 BCE. Itinatag ni Menes ang kabisera sa Memphis at itinaguyod ng unang dinastiya sa Egypt. Sa pagkalipas ng 2600 taon, nagkaroon ng 31dinastiya na namuno sa kaharian. Hinati ng mga historyador ang mga kaharian sa tatlo: ang lumang kahrian; gitnang kaharian, at bagong kaharian.ANG LUMANG KAHARIANSa panahong ito nagsimula tawagin na paraon ang pinunuo ng kaharian. Ang paraon ay itinuturing ding isang diyos ng mga tai kaya ganap ang kaniyang kapangyarihan sa buong Egypt.S panahong ding ito tinawag na "Panahon ng Piramide". Ang unang piramide ay kay paraon Djoser na bai-baitang ang disenyo na matatagpuan sa Saqqara.
0