Answers

2016-07-26T19:31:41+08:00


1. Pagtutulad (simile)  – ginagamit sa paghahambing ng dalawang magkaibang bagay, tao, pangyayari at iba pa. Gumagamit ng mga salitang tulad ng, gaya ng, para ng, kawangis, atbp.

2. Pagwawangis (metaphor) – katulad ng pagtutulad ngunit hindi ito gumagamit ng mga salita gaya ng sa pagtutulad.

3. Pagmamalabis (hyperbole) – lubhang nagpapalabis sa kalagayan ng tao, hayop, bagay at halaman

4. Pagbibigay-katauhan (personification) – pagsasalin ng katangian ng tao sa mga bagay, may buhay man o wala

5. Pagpapalit-tawag (metonymy) – mahabang pangungusap na isang salita lamang ang katumbas

6. Pagpapalit-saklaw (synecdoche)  – maaari dito banggitin ang bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan at maaaring isang tao ang kumakatawan sa isang grupo


1 4 1
2016-07-26T19:32:22+08:00
Pagtutulad, Pagwawangis, Pagmamalabis, Pagbibigay-katauhan, Pagpapalit-tawag, at Pagpapalit-saklaw 
1 5 1