Answers

2016-07-26T20:14:56+08:00
- nag bibigay ng kaalamanan sa wastong paggamitng likas na yaman
- nag bibigay ng tamang karunungan sa pag dedesisyon ukol sa pagkonsumo at pag pro prodyus upang maiwasan ang kakapusan
0
2016-07-26T20:15:40+08:00
1.Nagbibigay kaalaman sa wastong paggamit ng likas na yaman
2.Nagbibigay ng tamang karunungan sa pagdedesisyon ukol sa pagkokonsumo at pagpo-prodyus upang maiwasan ang "kakapusan"
3.Nagbibigay linaw ukol sa ugnayan ng mga patakarang pambansa sa ekonomiya
4.Nagbibigay ng pagkakataon sa mga mamamayan na maunawaan at makibahagi sa paghahanap ng tamang pamamaraan sa paglutas ng suliraninng pangkabuhayan
0