Answers

2016-08-04T13:19:08+08:00
Traditional  -Ito ay nakabatay sa tradisyon, kultura at paniniwala ng lipunan.
                     -Umiikot lamang sa pangunahing pangangailangan ng tao tulad ng damit, pagkain at tirahan.
Market EconomyAng produksyon ng mga kalakal at serbisyo ay nagaganap sa malayang pamilihan.
                              -Ang bawat kalahok ay kumikilos alinsunod sa kanyang pansariling interest.
Command Economy Ang ekonomiya ay nasa kontrol at regulasyon ng pamahalaan
                                   -Ang pamahalaan ay may ganap na kapangyarihan na gamitin ng husto ang lupa, paggawa at kapital upang makamit ang mga layuning pang-ekonomiya.
Mixed EconomyPinaghalong sistema ng Market at Command ekonomiya.
                          - Hinahayaan ang malayang pagkilos ng pamilihan subalit maaring manghimasok ang pamahalaan sa presyo at kaligtasan ng mamimili. 
0