Answers

2016-07-28T15:35:07+08:00
Wastong Gamit ng mga Salita
ANG GRAMATIKA AT RETORIKA
Dalawa ang masasabing sangay ng mabisang pag-aaral ng karunungang pangwika: ang gramatika at retorika. Nagbibigay-linaw, bisa at kagandahan sa pahayag ang retorika, samantalang nagdudulot ng kawastuhan sa pahayag ang gramatika. Ang pag-uugnayan ng mga salita sa parirala, sugnay at pangungusap ng pahayag; mga tamang panuring, mga pang ugnay, mga pokus ng pandiwa at iba pa para sa kaisahan at kakipilan ng mga pangungusap ay naibibigay rin ng gramatika.
Nababawasan ang kalinawan at pagiging kaakit-akit ng isang pahayag kung hindi wasto ang tungkulin at ugnayan ng mga salita. Samakatuwid, ang relasyon ng balarila at retorika ay napakahalaga upang makamit ang mabisang pagpapahayag.

Nagiging malinaw ang pahayag kapag 
gumagamit ng mga angkop na salita
sa isipang pagpapahayag. Kung minsan may mga salitang tama na ang kahulugan at sa gamit ngunit hindi naman angkop na gamitin sa pahayag.
Halimbawa: 
[ angkop na salita ]
Ang bunganga ay hindi tamang ipalit sa bibig sa pormal na pahayag.
 Maluwang ang kanyang bunganga ngunit manipis naman ang kanyang mga labi. 
 Maluwang ang kanyang bibig ngunit manipis naman ang kanyang mga labi.

Ganito rin ang masasabi sa mga salitang lamon at kain.
 Halina kayong lumamon at nakahain na ang hapag.
 Halina na kayong kumain at nakahain na ang hapag.
0