Answers

2016-07-27T17:58:33+08:00
Napapansin mo ba ang sarili mo sa kasalukuyan? Marami ka na bang napapansingmga pagbabago? Nag-iiba na ba ang mga reaksyon mo sa mga nangyayari sa iyong paligidtulad ng mga balita at mga isyung nangingibabaw sa media? KungOO ang sagot mo samga tanong na ito, ibig sabihin ay lumalabas na sa iyong sarili ang iyong pagtingin, mayroonka ng pakialam sa iyong lipunan. Nakikilala mo na hindi ka lamang nabubuhay para sa iyongsarili at para sa iyong pamilya, na mayroong mas malawak na mundong iyongkinabibilangan at ikaw ay isang mahalagang bahagi nito. KungHINDI  naman ang iyongsagot, huwag kang mag-alala at darating din ang pagkakataong mababago ang iyongpananaw sa buhay. Maaaring naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataon. Maaaringmakatulong nang malaki sa iyo ang mga aralin sa baitang na ito.

0