Answers

2016-07-27T19:38:07+08:00
Taong unang lumuwas sa tubig ang may sala
0
2016-07-29T18:17:54+08:00
Sa batas, ang paglilitis(sa Ingles ay trial) ay nangyayari kung ang mga partido sa isang alitan ay naghaharap upang magpresenta ng mga impormasyon sa anyo ng ebidensiya sa isang tribunal na isang pormal na lugar na may kapangyarihan upang pakinggan at ayusin ang mga pag-aangkin o alitan. Ang isang uri ng tribunal ang korte. Ang tribunal na maaaring mangyari sa harap ng isang hukom(judge), jury o ibang itinakdang tagalitis ay naglalayon na makamit ang isang resolusyon sa isang alitan. Kung ang paglilitis ay isinasagawa sa harap ng grupo ng mga hurado(jury) na miyembro ng komunidad, ito ay tinatawag na jury trial. Kung ang paglilitis ay inasagawa sa harap ng hukom lamang, ito ay tinatawag na bench trial.

#@kathleen^solving :)
#follow...:)
0