Answers

2016-07-27T21:12:28+08:00

Ang hypothalamus ay isang maliit at korteng apang bahagi na makikita sa loob ng utak. Ito ay may malaking papel sa pag-kontrol ng autonomous nervous system at responsable sa pag-ayos ng prosesong may kinalaman sa homeostatic metabolism.

Ang hypothalamus ay makikita sa ilalim ng thalamus, isa sa mga kinokonsiderang makalumang parte ng utak ng tao. Ang thalamus ay nakikita sa gitna ng utak. Dahil ito ay isa sa mga makalumang parte ng utak, ang mga ibon, reptilya, at mga mammals ay mayroon nito. Mas komplikado lang ang hypothalamus ng mga mammals kumpara sa mga ibang klase n

0