Answers

2016-07-28T09:44:25+08:00
Ang pag-aaral ng akdang pampanitikan anoman ang anyo nito ay naglalayong magbigay ng mabutingbisa sa kaasalan ng tao tulad ng pagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa sa pamamagitan ngmagandang uri ng pagpapahayag.Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapagpapahayag ng iyong sarilingpananaw, saloobin at damdamin tungkol sa kaugaliang Pilipino sa kasalukuyan gamit ang wika ngkabataan. Maaari mo nang gawin ang kasunod na mga gawain. Marahil ay ganito ang iyong isinagot.1. Bangin ka ba? Bakit? Nahulog kasi ako sa’yo. 2. Kape ka ba? Bakit? Ninenerbiyos kasi ko sa’yo e.3. Pustiso ka ba? Bakit? Kasi, I can’t smile without you.4. Kumain ka ba ng asukal? Bakit? Ang tamis kasi ng ngiti mo.5. Surgeon ka ba? Bakit? Kasi ikaw lang ang nakapagbukas ng puso ko.Nakatutuwa ‘di ba? Simple pero may dating, sabi nga. Sa ganitong paraan, mabisa mo kayangmaipararating sa iyong kapwa ang nais mong sabihin? Paano? Bakit hindi mo subuking gumawa ng sarilimong pick-up lines. Isulat mo ito sa papel. Gayahin ang kasunod na pormat.To...Cc...Subject:Isa sa itinuturing na matandang anyo ng panitikan ang karagatan at duplo.Tinatawag itong tulang padula sapagkat ang mga ito ay nasusulat nang patula at ginagampanan ng mga tauhan. Tinatawag din itong dulang pantahanan sapagkat karaniwang idinaraos sa loob ng bahay o bakuran ng namatay. Nagiging parang
0
2016-07-28T09:58:19+08:00
 Ang duplo ay palaisipang tula na walang sukat, tugma at talinghaga samantalang ang Karagatan ay may sukat at pagandahan ng tula.
0